Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse.

Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

For at komme i gang, skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejleder i den nærmeste kommune. Sammen med vejlederen, bliver der lagt en uddannelsesplan for éns forløb.

Optagelseskrav

For at deltage i en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal man have opfyldt sin undervisningspligt (dette har man blandt andet efter afslutningen af folkeskolens 9. klasse).

Man skal desuden være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen indeholder undervisning på skole, praktisk træning – såkaldt “botræning” – samt praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Uddannelsen består af:

– En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at kunne stå på egne ben.

-En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.

– Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor du sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og dine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er dine ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og erhverv.

Uddannelsesplanen justeres mindst én gang om året, og altid efter behov.

Økonomi

Undervisningen er gratis. SU kan ikke søges, men den ydelse én ellers måtte have ret til bibeholdes.

Med hensyn til transporttilskud, tager kommunen stilling til behovet for hjælp til at komme til og fra det enkelte uddannelsessted, blandt andet på baggrund af en lægeerklæring.

Fremtiden

Alt efter uddannelsens indhold og ens ressourcer kan den give adgang til embede eller videre uddannelse.

Skriv et svar