Selvkørendeog selvorienterende robot

Rasmus har bygget sin selvkørende robot til at kunne “se sig for” og tilpasse sin retning i forhold til omgivelserne.
Skulle robotten overse en forhindring har den tryk sensorer i fronten som den kan reagere på.